Općenito o društvu

Lovačko udruženje “Sarajevo” formirano je 1894. godine i jedno je od najstarijih na prostoru Bosne i Hercegovine. Broji 430 redovnih, počasnih, pomažućih članova i podmladak raspoređenih u četiri sekcije: Nahorevo, Hum, Trebević i Crepoljsko. Četiri sekcije su podijeljene na 13 grupa. Udruženje sprovodi lovne aktivnosti na području četiri gradske općine i lokalitetima Paljeva, Ahatovića, Žuća, Nahorevskih brda, Bukovika, Borija i padina Trebevića.

Lovno-privredna osnova privredno-sportskog lovišta “Bukovik” Sarajevo izrađena je 2016. godine na period od 10 godina na osnovu koje ovo udruženje postupa i na osnovu koje je izvršilo izradu godišnjih planova za lovne godine 2016, 2017, 2018 i 2019 godinu.

Udruženje raspolaže sa 7 lovačkih kuća u kojim lovci provode većinu vremena. U lovištu se nalazi više sagrađenih hranilišta, pojila, niskih i visokih čeka, kao i drugih objekata za uzgoj, zaštitu i prehranu divljači, kao i skoro sve vrste divljači.